மூடு

மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அவர்கள் தோட்டக்கலை துறையின் சார்பில் கருத்தரங்கினை துவக்கி வைத்தார். 03.09.19

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 03/09/2019
deputy cm visit

மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அவர்கள் தோட்டக்கலை துறையின் சார்பில் சிறு பழங்கள் சாகுபடி கருத்தரங்கினை துவக்கி வைத்தார் (PDF 55KB)
fruit_-cultivation
fruit_cultivation_thn
fruit_cultivation__theni

deputy cm visit

deputy cm visit

deputy cm visit