மூடு

மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அவர்கள் வைகை அணையிலிருந்து முதல் போக சாகுபடிக்கு தண்ணீர் திறந்து வைத்தார். 29.08.19

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 30/08/2019
Vagai dam 1

மாண்புமிகு துணை முதலமைச்சர் அவர்கள் வைகை அணையிலிருந்து முதல் போக சாகுபடிக்கு தண்ணீர் திறந்து வைத்தார். 29.08.19 (PDF 29KB)