மாவட்ட ஆட்சியர் சின்னம்மனூர் ஊராட்சியில் வளர்ச்சி பணிகளை ஆய்வு மேற்கொண்டார். 13.06.19

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 14/06/2019
Collector inspection Chinnamanur

மாவட்ட ஆட்சியர் சின்னம்மனூர் ஊராட்சியில் வளர்ச்சி பணிகளை ஆய்வு மேற்கொண்டார் . 13.06.19 (PDF 24KB)