மூடு

மாவட்ட ஆட்சியர் சுருக்கக்குறிப்பு

Collector_Theni

திரு க.வீ.முரளிதரன், இ.ஆ.ப., அவர்கள் 16.06.2021 அன்று தேனி மாவட்ட ஆட்சியராக பொறுப்பேற்றுக் கொண்டார்கள்.