மூடு

மின்னணு வாக்குப்பதிவு தொடர்பாக பொதுமக்களுக்கு செயல்முறை விளக்கம். 01.03.21

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 02/03/2021
EVM awareness program

மின்னணு வாக்குப்பதிவு தொடர்பாக பொதுமக்களுக்கு செயல்முறை விளக்கம் (PDF 64KB)

EVM awareness program