மூடு

மேல்நிலை இரண்டாமாண்டு பொதுத்தேர்வு நடைபெற்ற மையத்தினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டார். 13.03.23

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 14/03/2023
மாவட்ட ஆட்சித்தலைவரின்  ஆய்வு

மேல்நிலை இரண்டாமாண்டு பொதுத்தேர்வு நடைபெற்ற மையத்தினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டார் (PDF 148KB)

collector inspection