மூடு

வருவாய் கிராமங்களுக்கான வருவாய் தீர்வாயம் (ஜமாபந்தி)-ல் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் தமிழக அரசின் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார். 24.06.21

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 25/06/2021
Collector inspection

வருவாய் கிராமங்களுக்கான வருவாய் தீர்வாயம் (ஜமாபந்தி)-ல் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள்
தமிழக அரசின் நலத்திட்ட உதவிகளை வழங்கினார் (PDF 40KB)

Collector inspection

Collector inspection

Collector inspection

Collector inspection