மூடு

வளர்ச்சித்திட்டப்பணிகள் கொரோனா தடுப்பூசி முகாம்கள் மற்றும் கொரோனா தடுப்பு பணிகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டார். 31.08.21

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 01/09/2021
Collector inspection

வளர்ச்சித்திட்டப்பணிகள் கொரோனா தடுப்பூசி முகாம்கள் மற்றும் கொரோனா தடுப்பு பணிகள் குறித்து
மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டார் (PDF 35KB)

Collector inspection

Collector inspection

Collector inspection

Collector inspection