மூடு

வாக்களிப்பதன் அவசியம் குறித்த அதிநவீன மின்னணு திரை வாகனத்தினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார். 03.03.21

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 04/03/2021
EVM Awareness program

வாக்களிப்பதன் அவசியம் குறித்த அதிநவீன மின்னணு திரை வாகனத்தினை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் கொடியசைத்து துவக்கி வைத்தார். (PDF 42KB)

EVM Awareness program