மூடு

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கத் திருத்தம் 2020 பற்றி ஆலோசனை கூட்டம். 03.09.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 03/09/2019
Election meeting

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கத் திருத்தம் 2020 பற்றி ஆலோசனை கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் நடைபெற்றது (PDF 57KB)