மூடு

வாக்குச்சாவடிகளில் கோவிட்-19 தடுப்பு பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்படவுள்ள தன்னார்வலர்களுக்கான பயிற்சி வகுப்பு. 24.03.21

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 24/03/2021
Election training

வாக்குச்சாவடிகளில் கோவிட்-19 தடுப்பு பணிகளில் ஈடுபடுத்தப்படவுள்ள தன்னார்வலர்களுக்கான பயிற்சி வகுப்பு (PDF 41KB)

Election training