மூடு

வாக்குச்சாவடி நுண் பார்வையாளர்களுக்கான பயிற்சி வகுப்பு. 30.03.21

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 31/03/2021
Election Training class

வாக்குச்சாவடி நுண் பார்வையாளர்களுக்கான பயிற்சி வகுப்பு (PDF 32KB)

Election Training class