மூடு

வாக்கு எண்ணும் மையத்தினை தேர்தல் பொதுப் பார்வையாளர்கள், மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்கள்.20.03.21

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 22/03/2021
Collector inspection

வாக்கு எண்ணும் மையத்தினை தேர்தல் பொதுப் பார்வையாளர்கள், மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் ஆய்வு மேற்கொண்டார்கள்(PDF 29KB)

Collector inspection