மூடு

விபத்து நடைபெறும் பகுதிகளாக கண்டறியப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டார். 12.12.21

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 13/12/2021
Collector inspection

விபத்து நடைபெறும் பகுதிகளாக கண்டறியப்பட்டுள்ள பகுதிகளில் மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள்
ஆய்வு மேற்கொண்டார் (PDF 28KB)

Collector inspection

Collector inspection