மூடு

விவசாயிகள் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம். 30.08.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 30/08/2019
agri gdp 30aug19_1

தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் விவசாயிகள் குறை தீர்க்கும் நாள் கூட்டம் நடைபெற்றது .நாள் 30.08.2019 (PDF 58KB)

agri gdp 30aug19_2

agri gdp 30aug19_3