மூடு

வேளாண்மைத்துறை, தோட்டக்கலைத்துறை மற்றும் மீன்வளத்துறை செயல்பாடுகள் குறித்து, மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டார். 01.07.21

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 01/07/2021
Collector inspection

வேளாண்மைத்துறை, தோட்டக்கலைத்துறை மற்றும் மீன்வளத்துறை செயல்பாடுகள் குறித்து, மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் ஆய்வு மேற்கொண்டார் (PDF 39KB)

Collector inspection

Collector inspection

Collector inspection

Collector inspection