மூடு

வைகை அணையிலிருந்து இரு போக பாசனத்தின் முதல் போக பாசனத்திற்கான தண்ணீர் திறப்பு. 10.11.23

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 10/11/2023
Vaigai Dam water release

மாண்புமிகு ஊரக வளர்ச்சித்துறை அமைச்சர் திரு. ஐ.பெரியசாமி அவர்கள் மற்றும் மாண்புமிகு வணிகவரி மற்றும் பதிவுத்துறை அமைச்சர் திரு.பி.மூர்த்தி அவர்கள் வைகை அணையிலிருந்து இரு போக பாசனத்தின் முதல் போக பாசனத்திற்கான தண்ணீரை திறந்து  வைத்தார்கள் (PDF 42KB)

Vaigai Dam water release

Vaigai Dam water release