மூடு

18-ம் கால்வாய், பி.டி.ஆர் மற்றும் தந்தை பெரியார் வாய்க்கால் பாசனத்திற்கான தண்ணீரை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் திறந்து வைத்தார். 14.09.22

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 15/09/2022
Water release

18-ம் கால்வாய், பி.டி.ஆர் மற்றும் தந்தை பெரியார் வாய்க்கால்களில் ஒரு போக பாசன நிலங்களின் பாசனத்திற்கான தண்ணீரை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் திறந்து வைத்தார் (PDF 100KB)

water release

Water release