மூடு

18-ம் கால்வாய், பி.டி.ஆர் மற்றும் தந்தை பெரியார் வாய்க்கால்களில் தண்ணீரை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் திறந்து வைத்தார். 07.10.20

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 07/10/2020
Collector inspection

18-ம் கால்வாய், பி.டி.ஆர் மற்றும் தந்தை பெரியார் வாய்க்கால்களில் தண்ணீரை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் திறந்து வைத்தார்(PDF 31KB)

Collector inspection

Collector inspection

Collector inspection