மூடு

18-ம் கால்வாய் , பி .டி ஆர் மற்றும் தந்தை பெரியார் வாய்க்கால்களில் ஒரு போக பாசன நிலங்களின் பாசனத்திற்கான தண்ணீரை மாவட்ட ஆட்சித்தலைவர் அவர்கள் திறந்து வைத்தார்கள்