மூடு

73வது சுதந்திர தினவிழா தேனி மாவட்டத்தில் நடைபெற்றது. 15.08.2019

வெளியிடப்பட்ட தேதி : 16/08/2019
independence day flag hoisting

73வது சுதந்திர தினவிழா தேனி மாவட்டத்தில் நடைபெற்றது. மாவட்ட ஆட்சியர் அவர்கள் தேசிய கொடியை ஏற்றிவைத்தார். 15.08.2019 (PDF 41KB)

independence day 13

independence day 12

Independence day 9

independence day 7

independence day 6

independence day 5

independence day 4

independence day 2

independence day 10