மூடு

அரசு புறம்போக்கு நிலங்களில் உள்ள கல்குவாரிகளை டெண்டர் மற்றும் ஏலம் குத்தகைக்கு எடுத்திட தனிநபர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்

அரசு புறம்போக்கு நிலங்களில் உள்ள கல்குவாரிகளை டெண்டர் மற்றும் ஏலம் குத்தகைக்கு எடுத்திட தனிநபர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்
தலைப்பு விவரம் Start Date End Date கோப்பு
அரசு புறம்போக்கு நிலங்களில் உள்ள கல்குவாரிகளை டெண்டர் மற்றும் ஏலம் குத்தகைக்கு எடுத்திட தனிநபர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் 12/11/2019 19/11/2019 பார்க்க (30 KB)