மூடு

ஆண்டிபட்டி மகளிர் அரசினர் தொழிற் பயிற்சி நிலையத்தில் காலியாகவுள்ள உதவியாளர் மற்றும் பயிற்றுநர்கள் பணியிடங்கள் தொகுப்பூதிய அடிப்படையில் நிரப்பிட விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன

ஆண்டிபட்டி மகளிர் அரசினர் தொழிற் பயிற்சி நிலையத்தில் காலியாகவுள்ள உதவியாளர் மற்றும் பயிற்றுநர்கள் பணியிடங்கள் தொகுப்பூதிய அடிப்படையில் நிரப்பிட விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன
தலைப்பு விவரம் Start Date End Date கோப்பு
ஆண்டிபட்டி மகளிர் அரசினர் தொழிற் பயிற்சி நிலையத்தில் காலியாகவுள்ள உதவியாளர் மற்றும் பயிற்றுநர்கள் பணியிடங்கள் தொகுப்பூதிய அடிப்படையில் நிரப்பிட விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகின்றன 15/01/2020 23/01/2020 பார்க்க (41 KB)