மூடு

சுதந்திர தின விழா 2020 அன்று மாற்றுத்திறனாளிகள் நலனுக்காக சிறப்பாக சேவைபுரிந்தவர்கள், நிறுவனங்களுக்கு தமிழக அரசின் விருதுகள் வழங்கப்படவுள்ளதால் தகுதியானவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்

சுதந்திர தின விழா 2020 அன்று மாற்றுத்திறனாளிகள் நலனுக்காக சிறப்பாக சேவைபுரிந்தவர்கள், நிறுவனங்களுக்கு தமிழக அரசின் விருதுகள் வழங்கப்படவுள்ளதால் தகுதியானவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்
தலைப்பு விவரம் Start Date End Date கோப்பு
சுதந்திர தின விழா 2020 அன்று மாற்றுத்திறனாளிகள் நலனுக்காக சிறப்பாக சேவைபுரிந்தவர்கள், நிறுவனங்களுக்கு தமிழக அரசின் விருதுகள் வழங்கப்படவுள்ளதால் தகுதியானவர்கள் விண்ணப்பிக்கலாம் 20/06/2020 15/08/2020 பார்க்க (24 KB)