மூடு

தாயகம் திரும்பிய தமிழர்கள் தாங்கள் விரும்பும் திறன் பயிற்சி மற்றும் தகுதிக்கேற்ற வேலைவாய்ப்பினை பெற, இணையதளத்தில் பதிவு செய்து பயன் பெறலாம்

தாயகம் திரும்பிய தமிழர்கள் தாங்கள் விரும்பும் திறன் பயிற்சி மற்றும் தகுதிக்கேற்ற வேலைவாய்ப்பினை பெற, இணையதளத்தில் பதிவு செய்து பயன் பெறலாம்
தலைப்பு விவரம் Start Date End Date கோப்பு
தாயகம் திரும்பிய தமிழர்கள் தாங்கள் விரும்பும் திறன் பயிற்சி மற்றும் தகுதிக்கேற்ற வேலைவாய்ப்பினை பெற, இணையதளத்தில் பதிவு செய்து பயன் பெறலாம் 17/06/2020 31/12/2020 பார்க்க (41 KB)