மூடு

திருவள்ளுவர் தினம் மற்றும் குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு மதுபானக் கடைகள் மூடிட உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது

திருவள்ளுவர் தினம் மற்றும் குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு மதுபானக் கடைகள் மூடிட உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது
தலைப்பு விவரம் Start Date End Date கோப்பு
திருவள்ளுவர் தினம் மற்றும் குடியரசு தினத்தை முன்னிட்டு மதுபானக் கடைகள் மூடிட உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது 13/01/2020 26/01/2020 பார்க்க (29 KB)