மூடு

நீண்ட காலம் ஆக்கிரமிப்பு செய்து குடியிருந்து வரும் ஆக்கிரமிப்புதாரர்களுக்கு மாற்று இடம் வழங்குவதற்கான முகாம்.

நீண்ட காலம் ஆக்கிரமிப்பு செய்து குடியிருந்து வரும் ஆக்கிரமிப்புதாரர்களுக்கு மாற்று இடம் வழங்குவதற்கான முகாம்.
தலைப்பு விவரம் Start Date End Date கோப்பு
நீண்ட காலம் ஆக்கிரமிப்பு செய்து குடியிருந்து வரும் ஆக்கிரமிப்புதாரர்களுக்கு மாற்று இடம் வழங்குவதற்கான முகாம். 07/11/2019 09/11/2019 பார்க்க (37 KB)