மூடு

பயன்பாடற்ற ஆழ்துளை கிணறுகள் மற்றும் திறந்த வெளி கிணறுகளை மழைநீர் சேகரிப்பு கிணறுகளாக மாற்றம் செய்வது குறித்த செயல் முறை விளக்கம்

பயன்பாடற்ற ஆழ்துளை கிணறுகள் மற்றும் திறந்த வெளி கிணறுகளை மழைநீர் சேகரிப்பு கிணறுகளாக மாற்றம் செய்வது குறித்த செயல் முறை விளக்கம்
தலைப்பு விவரம் Start Date End Date கோப்பு
பயன்பாடற்ற ஆழ்துளை கிணறுகள் மற்றும் திறந்த வெளி கிணறுகளை மழைநீர் சேகரிப்பு கிணறுகளாக மாற்றம் செய்வது குறித்த செயல் முறை விளக்கம் 04/11/2019 30/04/2020 பார்க்க (49 KB)