மூடு

போடிநாயக்கனூர் அரசினர் தொழிற் பயிற்சிநிலையத்தில் திறன் பயிற்சி திட்டத்தின் கீழ் குறுகிய கால பயிற்சிகள் அளிக்கப்படவுள்ளது

போடிநாயக்கனூர் அரசினர் தொழிற் பயிற்சிநிலையத்தில் திறன் பயிற்சி திட்டத்தின் கீழ் குறுகிய கால பயிற்சிகள் அளிக்கப்படவுள்ளது
தலைப்பு விவரம் Start Date End Date கோப்பு
போடிநாயக்கனூர் அரசினர் தொழிற் பயிற்சிநிலையத்தில் திறன் பயிற்சி திட்டத்தின் கீழ் குறுகிய கால பயிற்சிகள் அளிக்கப்படவுள்ளது 22/11/2019 31/03/2020 பார்க்க (30 KB)