மூடு

வேலை வாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டத்தின் கீழ் சுய தொழில் தொடங்க மானியக் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம்

வேலை வாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டத்தின் கீழ் சுய தொழில் தொடங்க மானியக் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம்
தலைப்பு விவரம் Start Date End Date கோப்பு
வேலை வாய்ப்பற்ற இளைஞர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு உருவாக்கும் திட்டத்தின் கீழ் சுய தொழில் தொடங்க மானியக் கடன் பெற விண்ணப்பிக்கலாம் 25/07/2020 31/12/2020 பார்க்க (43 KB)