மூடு

ஆவணங்கள்

Filter Document category wise

வடிப்பான்

ஆவணங்கள்
தலைப்பு தேதி View / Download
அரையாண்டு இரத்த தான முகாம் அட்டவணை 31/08/2020 பார்க்க (61 KB)
மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2017-18 26/08/2019 பார்க்க (3 MB)
மாவட்ட ஆய்வு அறிக்கை – மண் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை 10/06/2019 பார்க்க (4 MB)
மாவட்ட ஆய்வு அறிக்கை – கிரானைட் கற்கள் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை 10/06/2019 பார்க்க (4 MB)
மாவட்ட ஆய்வு அறிக்கை – உடைகற்கள் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை 10/06/2019 பார்க்க (6 MB)
மாவட்ட ஆய்வு அறிக்கை – சரள் புவியியல் மற்றும் சுரங்கத்துறை 10/06/2019 பார்க்க (4 MB)
புவியியல் மற்றும் சுரங்க துறை மாவட்ட விவர அறிக்கை 21/03/2019 பார்க்க (7 MB)
மாவட்ட சுருக்கக் குறிப்பு 26/08/2019 பார்க்க (398 KB)