மூடு

சுற்றுலா தகவல்கள்

சுற்றுலா பற்றிய விவரங்களுக்கு பின்வரும் முகவரியை தொடர்பு கொள்ளலாம்

திருமதி த.உமாதேவி அவா்கள்,
மாவட்ட சுற்றுலா அலுவலா்,
தமிழ்நாடு அரசு சுற்றுலா அலுவலகம்,
கா்னல் ஜான் பென்னிகுயிக் பேருந்து நிலையம்,
தேனி – 625 531.
(கைபேசி எண் – 73977 15689)

திரு. ஈ. பாஸ்கரன் அவா்கள்
மாவட்ட உதவி சுற்றுலா அலுவலா்,
தமிழ்நாடு அரசு சுற்றுலா அலுவலகம்,
கா்னல் ஜான் பென்னிகுயிக் பேருந்து நிலையம்,
தேனி – 625 531.
(கைபேசி எண் – 76007 14244)