மூடு

தேர்தல் துறை – வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கத்திருத்தம்  2021

Election ECI Election Poster Election Poster Election Poster Election Poster Election Poster Election Poster Election Poster Election Poster Election Poster Election Poster
வாக்குச் சாவடிகளின் பட்டியல்
Assembly Constituency விவரங்கள்
198. ஆண்டிபட்டி View (PDF 729 KB)
199. பெரியகுளம்(SC) View (PDF 718 KB)
200. போடிநாயக்கனூா் View (PDF 884 KB)
201. கம்பம் View (PDF 808 KB)
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கத்திருத்தம்  2021 – பெறப்பட்ட விண்ணப்பங்களின் நிலை-  16/12/2020 – 31/12/2020 வரை
Assembly Constituency படிவம்-9 படிவம்-10 படிவம்-11 படிவம்-11A
198. ஆண்டிபட்டி பார்க்க (PDF 993 KB) பார்க்க (PDF 427 KB) பார்க்க (PDF 443 KB) பார்க்க (PDF 548 KB)
199. பெரியகுளம்(SC) பார்க்க (PDF 1.06 MB) பார்க்க (PDF 462 KB) பார்க்க (PDF 545 KB) பார்க்க (PDF 585 KB)
200. போடிநாயக்கனூா் பார்க்க (PDF 1.09 MB) பார்க்க (PDF 457 KB) பார்க்க (PDF 472 KB) பார்க்க (PDF 573 KB)
201. கம்பம் பார்க்க (PDF 942 KB) பார்க்க (PDF 454 KB) பார்க்க (PDF 551 KB) பார்க்க (PDF 584 KB)
வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கத்திருத்தம்  2021 – பெறப்பட்ட விண்ணப்பங்களின் நிலை-  01/12/2020 – 15/12/2020 வரை
Assembly Constituency  படிவம்-9  படிவம்-10  படிவம்-11  படிவம்-11A
198. ஆண்டிபட்டி பார்க்க (PDF 1.28 MB) பார்க்க (PDF 820 KB) பார்க்க (PDF 479 KB) பார்க்க (PDF 465 KB)
199. பெரியகுளம்(SC) பார்க்க (PDF 1.65 MB) பார்க்க (PDF 555 KB) பார்க்க (PDF 578 KB) பார்க்க (PDF 611 KB)
200. போடிநாயக்கனூா் பார்க்க (PDF 1.72 MB) பார்க்க (PDF 470 KB) பார்க்க (PDF 609 KB) பார்க்க (PDF 636 KB)
201. கம்பம் பார்க்க (PDF 1.17 MB) பார்க்க (PDF 540 KB) பார்க்க (PDF 520 KB) பார்க்க (PDF 615 KB)

 

வாக்காளர் பட்டியல் சிறப்பு சுருக்கத்திருத்தம்  2021 – பெறப்பட்ட விண்ணப்பங்களின் நிலை-  30/11/2020 வரை
Assembly Constituency படிவம்-9 படிவம்-10 படிவம்-11 படிவம்-11A
198. ஆண்டிபட்டி பார்க்க  (PDF 2 MB) பார்க்க (PDF 574 KB) பார்க்க (PDF 1.5 MB) பார்க்க (PDF 923 KB)
199. பெரியகுளம்(SC) பார்க்க  (PDF 1.9 MB) பார்க்க (PDF 366 KB) பார்க்க (PDF 1.4 MB) பார்க்க (PDF 828 KB)
200. போடிநாயக்கனூா் பார்க்க (PDF 1.7 MB) பார்க்க (PDF 655 KB) பார்க்க (PDF 1.5 MB) பார்க்க (PDF 1.1 MB)
201. கம்பம் பார்க்க (PDF 2 MB) பார்க்க (PDF 471 KB) பார்க்க (PDF 1.5 MB) பார்க்க (PDF 1 MB)

 

பொதுமக்களுக்கான மாநில அளவிலான இணையவழி வினாடி வினா போட்டி (PDF 934KB)

 

இந்திய தேர்தல் ஆணையம் – காலாண்டு பத்திரிக்கை

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]