மூடு

பேரிடர் மேலாண்மை தேனி

பேரிடர் மேலாண்மை தேனி
விவரம் தொடர்பு எண்கள்
பேரிடர் மேலாண்மை பிரிவு- ஆட்சியர் அலுவலகம் – தேனி மாவட்டம்
625531
கட்டணமில்லா தொலைபேசி எண் : 1077
தொலைபேசி: 04546- 255410
வட்டாட்சியர் பேரிடர் மேலாண்மை கைப்பேசி : 9944527678
ஆட்சியரின் நேர்முக உதவியாளர் (பொது) : தொலைபேசி :04546- 254956
நிகரி : 04546 – 254956 கைப்பேசி : 9445008152
பேரிடர் மேலாண்மைத் திட்டம் – 2017
பிரிவுகள் இணைப்பு
திட்ட அறிக்கை பகுதி-1 (PDF 1.77 MB )
பகுதி-2 (PDF 9.75 MB )
பாதிப்புக்குள்ளாகும் பகுதி [வரைபடங்கள்] விவரம் (PDF 6 MB )
முதலில் அணுகப்பட வேண்டியவர்கள் விவரம் (PDF 1.37 MB )
அரசு மருத்துவமனைகள் விவரம் (PDF 68 KB )
மழைப்பொழிவு தரவு விவரம் (PDF 573 KB )
பாம்பு பிடிப்பவர்கள் விவரம் (PDF 15 KB )
நீச்சல் வீரர்கள் மற்றும் மரம் ஏறுபவர்கள் விவரம் (PDF 229 KB )