மூடு

மாவட்ட ஆட்சியர்கள்

மாவட்ட-ஆட்சியர்கள்
வ.எண் பெயர் பதவி முதல் வரை புகைப்படம்
1 திருமதி. ஆர்.வி.ஷஜுவனா இ.ஆ.ப., மாவட்ட ஆட்சியர் & மாவட்ட நிர்வாக நடுவர் 05-02-2023 தற்போதுவரை Collector Theni
2 திரு க.வீ.முரளிதரன், இ.ஆ.ப., மாவட்ட ஆட்சியர் & மாவட்ட நிர்வாக நடுவர் 16-06-2021 04-02-2023 Collector Theni
3 திரு. ஹெச்.கிருஷ்ணனுண்ணி, இ.ஆ.ப மாவட்ட ஆட்சியர் & மாவட்ட நிர்வாக நடுவர் 22-02-2021 15/06/2021 திரு.ஹெச்.கிருஷ்ணனுண்ணி
4 திருமதி . ம.பல்லவி பல்தேவ், இ.ஆ.ப மாவட்ட ஆட்சியர் & மாவட்ட நிர்வாக நடுவர் 25-02-2018 21-02-2021 ம.பல்லவி பல்தேவ்
5 திரு. ந.வெங்கடாசலம், இ.ஆ.ப மாவட்ட ஆட்சியர் & மாவட்ட நிர்வாக நடுவர் 06-04-2016 24-02-2018 ந.வெங்கடாசலம்
6 திரு. எஸ்.நாகராஜன், இ.ஆ.ப மாவட்ட ஆட்சியர் & மாவட்ட நிர்வாக நடுவர் 24-04-2016 31-05-2016 எஸ்.நாகராஜன்
7 திரு. ந.வெங்கடாசலம்.,இ.ஆ.ப மாவட்ட ஆட்சியர் & மாவட்ட நிர்வாக நடுவர் 28-12-2014 23-04-2016 ந.வெங்கடாசலம்
8 முனைவர்.கே.எஸ். பழனிசாமி.,இ.ஆ.ப. மாவட்ட ஆட்சியர் & மாவட்ட நிர்வாக நடுவர் 06-06-2011 27-12-2014 கே.எஸ். பழனிசாமி
9 திரு. எ.கார்த்திக்.,இ.ஆ.ப., மாவட்ட ஆட்சியர் & மாவட்ட நிர்வாக நடுவர் 22-03-2011 14-05-2011 எ.கார்த்திக்
10 முனைவர்.பி.முத்துவீரன்.,இ.ஆ.ப மாவட்ட ஆட்சியர் & மாவட்ட நிர்வாக நடுவர் 11-10-2008 22-03-2011 முனைவர்.பி.முத்துவீரன்
11 திரு. எஸ்.ஜெ.சிரு.,இ.ஆ.ப மாவட்ட ஆட்சியர் & மாவட்ட நிர்வாக நடுவர் 27-02-2008 11-10-2008 எஸ்.ஜெ.சிரு
12 திரு. ஹர்சகாய்மீனா.,இ.ஆ.ப மாவட்ட ஆட்சியர் & மாவட்ட நிர்வாக நடுவர் 11-10-2006 27-02-2008 ஹர்சகாய்மீனா
13 திரு. ராஜேஸ் லக்கானி.,இ.ஆ.ப., மாவட்ட ஆட்சியர் & மாவட்ட நிர்வாக நடுவர் 01-10-2005 11-10-2006 ராஜேஸ் லக்கானி
14 திரு. சுனில்பாலிவால்.,இ.ஆ.ப மாவட்ட ஆட்சியர் & மாவட்ட நிர்வாக நடுவர் 06-06-2004 01-08-2005 சுனில்பாலிவால்
15 திரு. அதுல் ஆனந்த்.,இ.ஆ.ப மாவட்ட ஆட்சியர் & மாவட்ட நிர்வாக நடுவர் 06-11-2001 06-06-2004 அதுல் ஆனந்த்
16 திரு. பிரதீப் யாதவ்.,இ.ஆ.ப மாவட்ட ஆட்சியர் & மாவட்ட நிர்வாக நடுவர் 19/01/2001 06-08-2001 பிரதீப் யாதவ்
17 திரு. பி.எம்.பசீர் அகமது., இஆ.ப மாவட்ட ஆட்சியர் & மாவட்ட நிர்வாக நடுவர் 24-04-1998 19-01-2001 பி.எம்.பசீர் அகமது., இஆ.ப
18 முனைவர்.கே.சத்தியகோபால்.,இ.ஆ.ப. மாவட்ட ஆட்சியர் & மாவட்ட நிர்வாக நடுவர் 01-01-1997 22-04-1998 முனைவர்.கே.சத்தியகோபால்