மூடு

வார்டு எண் மற்றும் தெரு பெயர்கள்

வார்டு எண் மற்றும் தெரு பெயர்கள்
ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் தெரு பெயர்கள்
ஆண்டிபட்டி பார்க்க (PDF 199KB)
போடிநாயக்கனூா் பார்க்க (PDF 187KB)
சின்னமனூர் பார்க்க(PDF 187KB)
கம்பம் பார்க்க (PDF 178KB)
கடமலை-மயிலாடும்பாறை பார்க்க(PDF 194KB)
பெரியகுளம் பார்க்க (PDF 188KB)
தேனி பார்க்க (PDF 257KB)
உத்தமபாளையம் பார்க்க (PDF 182KB)
நகராட்சிகள்- வார்டு எண் மற்றும் தெரு பெயர்கள்
நகராட்சிகள் தெரு பெயர்கள்
தேனி அல்லிநகரம் பார்க்க (PDF 609KB)
போடிநாயக்கனூா் பார்க்க (PDF 214KB)
கம்பம் பார்க்க (PDF 190KB)
சின்னமனூா் பார்க்க (PDF 310KB)
கூடலூா் பார்க்க (PDF 191KB)
பெரியகுளம் பார்க்க (PDF 520KB)
பேரூராட்சிகள்-வார்டு எண் மற்றும் தெரு பெயர்கள்
பேரூராட்சிகள் தெரு பெயர்கள்
பேரூராட்சிகள் பார்க்க (PDF 349KB)