மூடு

அரசு சாரா நிறுவனங்கள்

அமுத சுரபி மகளிர் மேம்பாட்டு சங்கம்

தேனி ரோடு, ஆண்டிபட்டி.


தொலைபேசி : 9843996565

அவசியமான வளர்ச்சி மற்றும் சுற்றுச்சசூழல் விடுதலைக்கான சங்கம்

அகரம் தெரு, ஆண்டிபட்டி.


தொலைபேசி : 9842018068

சமுதாய ஒற்றுமைக்கு வழிவகுக்கும் சூழல் இயக்கம்

கல்லூரி சாலை, தாமரைக்குளம் பெரியகுளம் தாலுகா


தொலைபேசி : 9865097083

வெளிச்சங்கள் டிரெஸ்ட்

தேனி மெயின் ரோடு, நாகலாபுரம், தேனி


தொலைபேசி : 9444276891