மூடு

நகராட்சிகள்

நகராட்சி ஆணையா் – கம்பம்

மின்னஞ்சல் : commr[dot]cumbum[at]tn[dot]gov[dot]in
தொலைபேசி : 7397382183
Pincode: 625516

நகராட்சி ஆணையா் – சின்னமனூா்

மின்னஞ்சல் : commr[dot]chinnamanur[at]tn[dot]gov[dot]in
தொலைபேசி : 9942469982

நகராட்சி ஆணையா் – போடிநாயக்கனூா்

மின்னஞ்சல் : swa[dot]cma[at]gmail[dot]com
தொலைபேசி : 9443004617

நகராட்சி ஆணையா் – கூடலூர்

மின்னஞ்சல் : commr[dot]gudalur-mdu[at]tn[dot]gov[dot]in
தொலைபேசி : 9940050155

நகராட்சி ஆணையா் – தேனி

மின்னஞ்சல் : commrtheni[at]tn[dot]gov[dot]in
தொலைபேசி : 9965550321

நகராட்சி ஆணையா் – பெரியகுளம்

மின்னஞ்சல் : commr[dot]periyakulam[at]gov[dot]in
தொலைபேசி : 948670831