மூடு

பள்ளிகள்

முதன்மைக் கல்வி அலுவலா்

முதன்மைக் கல்வி அலுவலகம்- பல்துறை தொகுதி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம் பின்புறம் தேனி - 625531

மின்னஞ்சல் : ceothn[at]nic[dot]in
தொலைபேசி : 7373002951

முதன்மைக் கல்வி அலுவலா்(எஸ்.எஸ்.எ) பொறுப்பு

முதன்மைக் கல்வி அலுவலகம்- பல்துறை தொகுதி மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகம் பின்புறம் தேனி - 625531

மின்னஞ்சல் : ssa_ceotheni[at]yahoo[dot]co[dot]in
தொலைபேசி : 7373002953