மூடு

மின்சாரம்

கண்காணிப்பு பொறியாளா்

தேனி மின்சார வழங்களுக்கான வட்டம் தேனி

மின்னஞ்சல் : setheni[at]tnebnet[dot]org
தொலைபேசி : 9443353670

நிர்வாக பொறியாளர் – சின்னமனூா்

மின்னஞ்சல் : eechnmnr[at]tnebnet[dot]org
தொலைபேசி : 9445853222

நிர்வாக பொறியாளர் தேனி

மின்னஞ்சல் : eedtheni[at]tnebnet[dot]org
தொலைபேசி : 9445853171

நிர்வாக பொறியாளர் பெரியகுளம்.

மின்னஞ்சல் : eeperiyakulam[at]tnebnet[dot]org
தொலைபேசி : 9445853177