மூடு

இணையவழி சேவைகள் (எங்கேயும் எப்போதும்) – வட்டார போக்குவரத்து

  1. ஓட்டுனர் பழகுனர் உரிமம் மனு முன்பதிவு
  2. கோரிக்கைப் பதிவு
  3. கோரிக்கை நிலவரம்
  4. நிர்வாக எல்லை அறிய
  5. ஓட்டுனர் உரிமம் சேவை முன்பதிவு
  6. இன்றைய ஆரம்ப வாகன பதிவு எண்
  7. வாகன எண் முன்பதிவு படிவம்

பார்க்க: http://tnsta.gov.in/transport/

வட்டார போக்குவரத்து அலுவலகம் தேனி

பல்துறை வளாகங்கள் தேனி
இடம், இருப்பிடம் : பல்துறை வளாகங்கள் தேனி | மாநகரம் : தேனி | அஞ்சல் குறியீட்டு : 625531
தொலைபேசி : 04546250565 | மின்னஞ்சல் : rtotn60[at]nic[dot]in