மூடு

மின் நுகர்வு கட்டணத்தைச் செலுத்த

பார்க்க: https://www.tnebnet.org/awp/login

தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம் என்.ஆர் .டி நகர் தேனி

தமிழ்நாடு மின் உற்பத்தி மற்றும் பகிர்மான கழகம் என்.ஆர் .டி நகர் தேனி
இடம், இருப்பிடம் : என்.ஆர் .டி நகர் தேனி | மாநகரம் : தேனி | அஞ்சல் குறியீட்டு : 625531
கைபேசி : 9498391873 | மின்னஞ்சல் : setheni[at]tnebnet[dot]org