மூடு

ஆண்டிபட்டி ஊராட்சி ஒன்றியம்

கிராம பஞ்சாயத்துக்களின் எண்ணிக்கை 30
வரிசை எண் ஊராட்சி ஒன்றியம் கிராம பஞ்சாயத்துக்கள்
1 ஆண்டிபட்டி(30)
 1. அமச்சியாபுரம்
 2. அனுப்பப்பட்டி
 3. போடிதாசன்பட்டி
 4. ஏத்தக்கோவில்
 5. கதிர்நரசிங்காபுரம்
 6. கன்னிச்சோ்வைப்பட்டி
 7. கோத்தலுத்து
 8. கோத்தப்பட்டி
 9. கோவில்பட்டி
 10. குன்னூர்
 11. மாரிக்குண்டு
 12. மொட்டனூத்து
 13. ஒக்கரைப்பட்டி
 14. பாலகோம்பை
 15. பழைய கோட்டை
 16. பிச்சம்பட்டி
 17. ராஜக்கால்பட்டி
 18. இராஜதானி
 19. ராமகிருஷ்ணாபுரம்
 20. ரெங்கசமுத்திரம்
 21. சண்முகசுந்தரராஜபுரம்
 22. சித்தார்பட்டி
 23. டி.சுப்புலாபுரம்
 24. தெக்கம்பட்டி
 25. தெப்பம்பட்டி
 26. திம்மரசநாயக்கனூர்
 27. திருமலாபுரம்
 28. ஜி.உசிலம்பட்டி
 29. புல்லிமான்கோம்பை
 30. ராஜகோபாலன்பட்டி