மூடு

போடிநாயக்கனூர் ஊராட்சி ஒன்றியம்

கிராம பஞ்சாயத்துக்களின் எண்ணிக்கை 15
வரிசை எண் ஊராட்சி ஒன்றியம் கிராம பஞ்சாயத்துக்கள்
5 போடிநாயக்கனூர்(15)
 1. அகமலை
 2. அம்மாபட்டி
 3. அணைக்கரைப்பட்டி
 4. டொம்புச்சேரி
 5. காமராஜபுரம்
 6. கோடாங்கிப்பட்டி
 7. கொட்டக்குடி
 8. கூழையனூர்
 9. மணியம்பட்டி
 10. மஞ்சுநாயக்கன்பட்டி
 11. நாகலாபுரம்
 12. ராசிங்காபுரம்
 13. சிலமலை
 14. சில்லமரத்துப்பட்டி
 15. உப்புக்கோட்டை