மூடு

சின்னமனூர் ஊராட்சி ஒன்றியம்

கிராம பஞ்சாயத்துக்களின் எண்ணிக்கை 14
வரிசை எண் ஊராட்சி ஒன்றியம் கிராம பஞ்சாயத்துக்கள்
2 சின்னமனூர்(14)
 1. அலகாபுரி
 2. அய்யம்பட்டி
 3. சின்ன ஒவுலாபுரம்
 4. எரணம்பட்டி
 5. எரசக்கநாயக்கனூர்
 6. காமாட்சிப்புரம்
 7. கன்னிசோ்வைப்பட்டி
 8. முத்துலாபுரம்
 9. பொட்டிபுரம்
 10. புலானந்தபுரம்
 11. புலிகுத்தி
 12. சங்கராபுரம்
 13. சீப்பாலக்கோட்டை
 14. வேப்பம்பட்டி