மூடு

கடமலை-மயிலாடும்பாறை ஊராட்சி ஒன்றியம்

கிராம பஞ்சாயத்துக்களின் எண்ணிக்கை 18
வரிசை எண் ஊராட்சி ஒன்றியம் கிராம பஞ்சாயத்துக்கள்
3 கே.மயிலாடும்பாறை(18) ஆத்தங்கரைப்பட்டி
எட்டப்பராஜபுரம்
கண்டமனூர்
துரைசாமிப்புரம்
குமணந்தொழு
மன்திசுனை-மூலக்கடை
மேகமலை
கடமலைக்குண்டு
மயிலாடும்பாறை
முருக்கோடை
நாியுத்து
முத்துலாம்பாறை
பொன்னன்படுகை
சிங்கராஜபுரம்
தும்மக்குண்டு
பாலூத்து
தங்கம்மாள் புரம்
வருசநாடு