மூடு

பெரியகுளம் ஊராட்சி ஒன்றியம்

கிராம பஞ்சாயத்துக்களின் எண்ணிக்கை17
வரிசை எண் ஊராட்சி ஒன்றியம் கிராம பஞ்சாயத்துக்கள்
7 பெரியகுளம்(17)
 1. அழகர்நாயக்கன்பட்டி
 2. புமிநாயக்கன்பட்டி
 3. ஏ.வாடிபட்டி
 4. டி.வாடிபட்டி
 5. எண்டப்புளி
 6. எருமலைநாயக்கன்பட்டி
 7. குள்ளப்புரம்
 8. சாலிப்பட்டி
 9. ஜெயமங்கலம்
 10. ஜி.கல்லுப்பட்டி
 11. கீழவடகரை
 12. லெட்சுமிபுரம்
 13. மேல்மங்களம்
 14. முத்துலாக்கம்பட்டி
 15. சரத்துப்பட்டி
 16. சில்வார்பட்டி
 17. வடபுதுப்பட்டி