மூடு

தேனி ஊராட்சி ஒன்றியம்

கிராம பஞ்சாயத்துக்களின் எண்ணிக்கை 18
வரிசை எண் ஊராட்சி ஒன்றியம் கிராம பஞ்சாயத்துக்கள்
4 தேனி(18)
 1. அம்பாசமுத்திரம்
 2. அரண்மனைப்புதூர்
 3. தர்மாபுரி
 4. வெங்கடாசலபுரம்
 5. கோவிந்தநகரம்
 6. ஜங்கல்பட்டி
 7. காட்டுநாயக்கன்பட்டி
 8. கொடுவிலார்பட்டி
 9. கோட்டூர்
 10. குப்பிநாயக்கன்பட்டி
 11. நாகலாபுரம்
 12. புமலைக்குண்டு
 13. சீலையம்பட்டி
 14. ஸ்ரீரங்கபுரம்
 15. தாடிச்சேரி
 16. தப்புக்குண்டு
 17. உப்பார்பட்டி
 18. உஞ்சாம்பட்டி