மூடு

உத்தமபாளையம் ஊராட்சி ஒன்றியம்

கிராம பஞ்சாயத்துக்களின் எண்ணிக்கை13
வரிசை எண் ஊராட்சி ஒன்றியம் கிராம பஞ்சாயத்துக்கள்
8 உத்தமபாளையம்(13)
 1. ஆணைமலையான்பட்டி
 2. கோகிலாபுரம்
 3. லெட்சுமி நாயக்கன்பட்டி
 4. நாராயணதேவன்பட்டி
 5. பல்லவராயன்பட்டி
 6. ராமசாமிநாயக்கன்பட்டி
 7. இராயப்பன்பட்டி
 8. டி.மீனாட்சிபுரம்
 9. டி.ரெங்கநாதபுரம்
 10. டி.சிந்தலைச்சேரி
 11. தம்மிநாயக்கன்பட்டி
 12. யு.அம்மாபட்டி
 13. மேலசிந்தலச்சேரி