மூடு

ஊராட்சி ஒன்றியம் மற்றும் கிராம பஞ்சாயத்துக்கள்

ஊராட்சி ஒன்றியங்கள் 8
வரிசை எண் ஊராட்சி பெயர்
1 ஆண்டிபட்டி
2 சின்னமனூர்
3 கடமலை-மயிலாடும்பாறை
4 தேனி
5 போடிநாயக்கனூா்
6 கம்பம்
7 பெரியகுளம்
8 உத்தமபாளையம்
கிராம பஞ்சாயத்துக்களின் எண்ணிக்கை 130
வரிசை எண் ஊராட்சி ஒன்றியம் கிராம பஞ்சாயத்துக்கள்
1 ஆண்டிபட்டி(30) அமச்சியாபுரம்
அனுப்பப்பட்டி
போடிதாசன்பட்டி
ஏத்தக்கோவில்
கதிர்நரசிங்காபுரம்
கன்னிச்சோ்வைப்பட்டி
கோத்தலுத்து
கோத்தப்பட்டி
கோவில்பட்டி
குன்னூர்
மாரிக்குண்டு
மொட்டனூத்து
ஒக்கரைப்பட்டி
பாலகோம்பை
பழைய கோட்டை
பிச்சம்பட்டி
ராஜக்கால்பட்டி
இராஜதானி
ராமகிருஷ்ணாபுரம்
ரெங்கசமுத்திரம்
சண்முகசுந்தரராஜபுரம்
சித்தார்பட்டி
டி.சுப்புலாபுரம்
தெக்கம்பட்டி
தெப்பம்பட்டி
திம்மரசநாயக்கனூர்
திருமலாபுரம்
ஜி.உசிலம்பட்டி
புல்லிமான்கோம்பை
ராஜகோபாலன்பட்டி
2 சின்னமனூர்(14) அலகாபுரி
அய்யம்பட்டி
சின்ன ஒவுலாபுரம்
எரணம்பட்டி
எரசக்கநாயக்கனூர்
காமாட்சிப்புரம்
கன்னிசோ்வைப்பட்டி
முத்துலாபுரம்
பொட்டிபுரம்
புலானந்தபுரம்
புலிகுத்தி
சங்கராபுரம்
சீப்பாலக்கோட்டை
வேப்பம்பட்டி
3 கே.மயிலாடும்பாறை(18) ஆத்தங்கரைப்பட்டி
எட்டப்பராஜபுரம்
கண்டமனூர்
துரைசாமிப்புரம்
குமணந்தொழு
மன்திசுனை-மூலக்கடை
மேகமலை
கடமலைக்குண்டு
மயிலாடும்பாறை
முருக்கோடை
நாியுத்து
முத்துலாம்பாறை
பொன்னன்படுகை
சிங்கராஜபுரம்
தும்மக்குண்டு
பாலூத்து
தங்கம்மாள் புரம்
வருசநாடு
4 தேனி(18) அம்பாசமுத்திரம்
அரண்மனைப்புதூர்
தர்மாபுரி
வெங்கடாசலபுரம்
கோவிந்தநகரம்
ஜங்கல்பட்டி
காட்டுநாயக்கன்பட்டி
கொடுவிலார்பட்டி
கோட்டூர்
குப்பிநாயக்கன்பட்டி
நாகலாபுரம்
புமலைக்குண்டு
சீலையம்பட்டி
ஸ்ரீரங்கபுரம்
தாடிச்சேரி
தப்புக்குண்டு
உப்பார்பட்டி
உஞ்சாம்பட்டி
5 போடிநாயக்கனூர்(15) அகமலை
அம்மாபட்டி
அணைக்கரைப்பட்டி
டொம்புச்சேரி
காமராஜபுரம்
கோடாங்கிப்பட்டி
கொட்டக்குடி
கூழையனூர்
மணியம்பட்டி
மஞ்சுநாயக்கன்பட்டி
நாகலாபுரம்
ராசிங்காபுரம்
சிலமலை
சில்லமரத்துப்பட்டி
உப்புக்கோட்டை
6 கம்பம்(5) ஆங்கூர் பாளையம்
கருநாக்கமுத்தன்பட்டி
குள்ளப்பகவுண்டன்பட்டி
நாராயணத்தேவன்பட்டி
சுருளிபட்டி
7 பெரியகுளம்(17) அழகர்நாயக்கன்பட்டி
புமிநாயக்கன்பட்டி
ஏ.வாடிபட்டி
டி.வாடிபட்டி
எண்டப்புளி
எருமலைநாயக்கன்பட்டி
குள்ளப்புரம்
சாலிப்பட்டி
ஜெயமங்கலம்
ஜி.கல்லுப்பட்டி
கீழவடகரை
லெட்சுமிபுரம்
மேல்மங்களம்
முத்துலாக்கம்பட்டி
சரத்துப்பட்டி
சில்வார்பட்டி
வடபுதுப்பட்டி
8 உத்தமபாளையம்(13) ஆணைமலையான்பட்டி
கோகிலாபுரம்
லெட்சுமி நாயக்கன்பட்டி
நாராயணதேவன்பட்டி
பல்லவராயன்பட்டி
ராமசாமிநாயக்கன்பட்டி
இராயப்பன்பட்டி
டி.மீனாட்சிபுரம்
டி.ரெங்கநாதபுரம்
டி.சிந்தலைச்சேரி
தம்மிநாயக்கன்பட்டி
யு.அம்மாபட்டி
மேலசிந்தலச்சேரி